16 de març 2010

Article d'opinió: un problema ambiental

EL FORAT DE LA CAPA D'OZÓ

Els científics coincideixen en afirmar que al nostre planeta s'han registrat canvis significatius en el clima.

En contra del que pugui semblar pel context negatiu en el que generalment es cita , l'efecte hivernacle és un fenòmen natural o necessari, causat per la presència de gasos a l'atmosfera, principalment vapor d'aigua i gas carbònic (CO2).
Però l'activitat humana, principalment durant les últimes dècades i a l'hemisferi nord, tendeix a elevar la concentració de CO2, mentre amenaça la presència d'altgres gasos vitals com l'ozó (O3).

L'ozó té un paper essencial a l'atmosfera i actua d'escut protector impedint que els raigs perjudicials del Sol arribin a la Terra. I, al contrari, permet continual el seu camí als raigs beneficiosos per a la vida.

Els clorofluorocarbonis (CFC) i altres compostos sintètics relacionats amb ells suposen, pel que sembla, una amenaça a la presència d'ozó a les altures. Com a mesura global i protectora de l'ozó, es va signar el 1987 el Protocol de Montreal. Les evidències disponibles indiquen que existeix justificació suficent per prendre mesures preventives i començar a cuidar la salut de l'atmosfera.

La manera més eficaç per reduir la producció de gasos hivernacles i evitar danys a l'atmosfera seria la reducció del consum mundial i la substitucio de les activitats industrials i domèstiques contaminants per altres menys perjudicials.

Per a mi, nosaltres tractem el món com si fos una paperera i d'aquesta manera ens estam carregant la capa d'ozó.


Article redactat per : Marina Escriche 1r C ESO: